Klíčová slova

Nejprve si musíme uvědomit, jak klíčová slova vypadají. Není to totiž vše, co zadáme do vyhledávače. Zejména Google totiž snese, když vyhledáme například „Jak přesadit fíkus“. Naopak při odborné práci nám věty moc nepomohou a potřebujeme najít ony klíče, které vystihují hledané téma. 

Typicky jsou klíčová slova trojího druhu: 
  • podstatní jména – blog, rodina, youtuber, prezentace, pedagogika, výzkum, kritika; 
  • ustálená slovní spojení – umělá inteligence, klíčová slova, ročníková práce, emoční inteligence, hromadná doprava, informační gramotnost; 
  • jméno, název – Peter Berger. 
Klíčová slova nejsou:
  • zájmena, předložky, spojky, příslovce;
  • obecná slova;
  • celé věty.

Příklady klíčových slov na Google

Na Google Scholar

Tvorba klíčových slov

Při tvorbě klíčových slov můžete používat různé pomůcky. Za prvé se můžete dívat, jaká klíčová slova používají již publikované články. Za druhé můžete používat slovníky synonym a takzvané tezaury. Variace slov stejného významu se hodí pro vyhledávání v češtině, ale zejména v angličtině, kde máme zřejmě menší slovní zásobu. Vyzkoušet můžete thesaurus.com

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info