Výzkum jako touha po informacích

V kontextu výzkumu sedíme na dvou židlích současně. Sami jsme výzkumníky, nebo se na to připravujeme, a vycházíme z prací jiných výzkumníků, ve kterých se potřebujeme orientovat. Čtením výzkumů posilujeme vlastní přehled o jeho dílčích částech – možnostech otázek, postupů, o práci s literaturou aj.

Tuto zkušenost vám přinese úkol  – trénovat práci s literaturou a informacemi tak, aby byla přínosem pro váš výzkum.

Prváci, druháci

Vyberte si studii z databáze Scopus, která má IMRaD strukturu (nebo velice podobnou, např. je zde samostatná kapitola Literature review and background). Pečlivě ji pročtěte. Zároveň však nezoufejte, pokud nerozumíte všemu. Zejména pokud jste úplně na začátku, je to zcela logické. Přemýšlejte, co vám může pomoci – Google překladač s angličtinou, Wikipedie s pojmy aj.

Vyhledejte plný text a studii si stáhněte v pdf do počítače. Otevřete si ji v programu, který umožňuje anotování textu (zvýrazňování podtrhování atp.). Je to například Adobe Acrobat.

Krok 1 – anotování textu

Pomocí nástrojů, které máte dle vybraného programu k dispozici, anotujte text – zvýrazněte a v komentáři označte tyto části:

 • Cíl výzkumu, 
 • výzkumnou otázku či otázky, případně hypotézu, 
 • popis vzorku, 
 • popis výzkumného nástroje či nástrojů, 
 • popis sběru dat, 
 • popis zpracování dat, 
 • nejdůležitější výsledky = na co se přišlo, 
 • bod v diskusi, který vás zaujal.
Krok 2 – shrnutí otázky, cíle, záměru

Do vlastního dokumentu svými slovy popište výzkumný problém. Na co chtěli autoři přijít, jakou si kladli otázku? Jaký byl jejich záměr?

Bakalářka, magisterka na krku

Totéž jako prváci pro dva články. Do vlastního dokumentu prosím zahrňte také komparaci.

 

Využijte opět šablonu/strukturu:

 • Název tématu:
 • Kdo jsem?
 • Varianta úkolu:
 • Mé vypracování úkolu:
 • Jak mi to šlo vzhledem k cílům úkolu a mým možnostem?
 • Kolik bodů si dávám vzhledem k cílům úkolu? (0-5)
 • Co mi moc nešlo? Čemu moc nerozumím? S čím bych ideálně potřeboval/a poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info