Konferenční systém

Konferenční systém nabízí balík funkcí potřebných pro přihlašování účastníků na konferenci, platbu konferenčních poplatků a případnou další komunikaci s účastníky. Nepokrývá již však recenzní řízení ani další procesy nutné k plnohodnotnému uspořádání konference. Tuto funkcionalitu je nutno zajistit jinak, mimo tento systém.

Základní funkcionalita

Následující funkce jsou poskytovány v rámci základní nabídky zdarma, tedy bez nutnosti větších úprav připraveného kódu:

 • registrace účastníků a jednoduché uzpůsobení registračního formuláře (např. doplnění konferenční večeře, zaškrtnutí dodatečné volby apod.),
 • jednoduché nahrávání abstraktů či textů,
 • platba konferenčních poplatků přes Obchodní centrum MU,
 • přehled a export registrovaných účastníků,
 • možnost poslat registrovaným účastníkům hromadný e-mail.

Pokročilá funkcionalita

Následující funkce již zpravidla nejsou (a často ani nemohou být) předem připraveny a je potřeba je nachystat na míru pro každou konferenci. Proto ve většině případů nemohou být poskytovány zdarma:

 • složitější uzpůsobení registračního formuláře (např. interaktivní dodatečné volby apod.),
 • nahrávání abstraktů či dalších souborů na míru konferenci.

Případné další požadované úpravy naceníme a implementujeme dle domluvy.

Předpoklady pro vytvoření konferenčního webu

Pro vytvoření konferenčního webu je ze strany zákazníka potřeba zajistit několik organizačních záležitostí:

 • rozmyslet strukturu konferenčních balíčků (jednotlivé typy registrací, jejich cena, dodatečné balíčky - večeře apod.),
 • domluva s Obchodním centrem na vytvoření balíčků, zakázky, na kterou účtovat a další ekonomické záležitosti,
 • při vytvoření jednotlivých konferenčních balíčků je nutné, aby k balíčkům měly plná práva osoby s UČO 232447 a 385202,
 • rozmyslet webovou adresu pro konferenci (je preferována adresa v rámci webu fakulty, např. tedy conference.ics.muni.cz).

PowerPointová prezentace konferenčního systému

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info