Nové funkce v Umbracu VI.

Zjistěte, jaká rozšíření jsme přidali ke komponentám v Umbracu a jak tyto nové funkce používat.

20. 1. 2021

Novinky v komponentách

Snadné vložení pevných mezer do textu

Vložením pevné (nedělitelné) mezery zabráníte rozdělení textu na konci řádku mezi slovy, písmeny, čísly nebo znaky, u kterých to není žádoucí. To se týká především předložek, spojek, dat, akademických titulů a podobně.

Jak pevnou mezeru do textu vložit?

Automatické vložení pevných mezer do textu

1. Nejprve klikněte na ikonku pro zobrazení speciálních znaků (abyste pevné mezery mohli "vidět")

2. Označte celý text, kam chcete automaticky vložit pevné mezery.

3. Klikněte na šipku vedle ikonky pro nastavení pevné mezery a zvolte "vložit automaticky všude".

Kliknutí na jedno tlačítko vám zajistí automatické vložení pevných mezer na většinu míst, kde by se nedělitelné mezery měly v textu vyskytovat.

4. V textovém poli uvidíte šedě vyznačené všechny mezery, které se nastavily jako pevné. Provedené změny uložte.

Ruční vložení pevné mezery do textu

1. Nejprve klikněte na ikonku pro zobrazení speciálních znaků (abyste pak pevnou mezeru mohli "vidět")

2. Označte v textu mezeru, kterou chcete nastavit jako pevnou – a klikněte v textovém editoru na tlačítko pro nastavení pevné mezery.

3. V textovém poli se pevná mezera vyznačí šedou barvou. Provedené změny uložte.

Tip pro editory webů

Přečtěte si v Internetové jazykové příručce, kde správně používat pevné mezery.

Příklad správného použití pevných mezer v textu (ukázka z webu UPDK)


Štítky aktualit viditelné na webu

Doposud bylo možné třídit si aktuality pomocí štítků pouze interně v Umbracu (za účelem zobrazení výpisů aktualit, které jsou označené pouze vybranými štítky).

Nyní ale můžete zvolené štítky propsat i přímo na web. Štítek se zobrazí v záhlaví aktuality v MUNI fontu.

Ukázka nastavení v Umbracu


PDF prohlížeč ve formě magazínu

V nastavení komponenty PDF prohlížeč můžete nově zvolit režim magazínu, který je vhodný pro PDF brožury, časopisy a podobně.

Při tomto nastavení se zobrazí dvě strany vedle sebe a také listování mezi stránkami. Zároveň dojde i ke skrytí všech tlačítek. Tento režim počítá s tím, že první strana je titulní, a zobrazí se tedy samostatně.​ 

Pozor, v tomto zobrazení nejsou odkazy vložené v PDF interaktivní.

PDF prohlížeč v podobě magazínu (brožura FSS) – zobrazit interaktivní ukázku


Kompaktnější vzhled seznamu vizitek

U modulu pro automatický výpis seznamu vizitek přibylo nové rozšíření, které umožňuje vypsat vizitky kompaktněji a přehledněji – viz ukázka na obrázku.

Tuto podobu výpisu nastavíte výběrem volby vzhledu: Spojitý seznam vizitek.

 

Nová možnost vzhledu automatického výpisu vizitek (ukázka z webu ESF)


Kulaté fotky ve vizitkách

V nastavení komponenty Vizitka přibyla nová volba pro zobrazení fotky v kulatém tvaru. 

 

Vizitky s použitím kulatých fotek (ukázka z webu MUNI)


Slider přes celou šířku obrazovky

Nově můžete nastavit slider (pás s posuvnými slidy) i tak, aby se zobrazil přes celou šířku obrazovky, tedy ne jenom na šířku sloupce, jak to bylo dříve.

Do slidů lze vložit libovolný obsah – nejen obrázky, ale například i jiné komponenty, typicky hero box.

Slider přes celou šířku stránky, do kterého je umístěný hero box
(ukázka z webu FF)


Ostatní novinky

  • Stanovení začátku přehrávání YouTube videa
    Při vložení videa z YouTube na web (komponenta YouTube video) je v Umbracu k dispozici kolonka pro zadání času, od kterého se má video začít přehrávat. Stejně tak je možné zadat, v jakém čase má přehrávání videa skončit.

  • Rozšíření pro telefonní čísla ve vizitce
    Kromě oficiálního telefonního čísla, které se vypisuje automaticky z databáze, můžete doplnit ještě další telefonní číslo a vypsat ve vizitce obě čísla zároveň. (Doposud se po vyplnění manuálního čísla vždy číslo vypisované z databáze skrylo.)

  • Rozšíření pro rozcestník odkazů
    V rámci komponenty rozcestník odkazů lze nyní kombinovat automaticky generovaný výpis odkazů s odkazy, které vložíte ručně.

Novinky pro newslettery

Ruční přidání seznamu příjemců newsletteru

Díky této nové funkci máte nyní možnost ručně přidat seznam příjemců newsletteru z excelu (formát .csv) či takto rozšířit stávající seznam příjemců.

Pro více informací k nastavení nás případně kontaktujte.

Máte otázky? Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info