TERMÍNY

Registrace a provedení platby: 1. března  27. srpna 2021 (původní termín 10. 9. 2021 jsme byli nuceni posunout, abychom přesně věděli, kolik účastníků na konferenci přijede)

Termín konání konference: 13. 15. září 2021

Semináře pro začínající výzkumníky: 13. září 2021

 

POKYNY K TVORBĚ POSTERŮ

1. Předepsaná velikost posterů je A1, orientace na výšku.

2. Za formální a obsahovou stránku odpovídá autor posteru.

3. Nezapomeňte vložit dedikace a logolinky (logo ČAPV najdete zde).

Pokyny pro prezentaci posterů

Posterová sekce proběhne první konferenční den od 18.00 do 20.00. Účastníci konference budou mít dostatečně dlouhý čas na připravení posterů v předem určených učebnách Filozofické fakulty MU (A. Nováka 1, 602 00 Brno).

Prezenční podoba

Každý prezentující bude přítomen v daném čase u posteru a bude k dispozici na případné dotazy ostatním výzkumníkům a výzkumnicím.

Online podoba

1. Do posteru vloží autor odkaz (ideálně v podobě qr kódu) na elektronickou platformu (ideálně zoom/msteams/skype), skrze kterou bude v daném čase posterové sekce k dispozici pro případné dotazy ostatních výzkumníků a výzkumnic.

2. Odkaz zašle také organizátorům konference, kteří jej vloží do online programu pro online účastníky konference.

3. Prezentující zašle poster poštou na adresu Roman Švaříček, Ústav pedagogických věd, FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno.  

4. V daný čas bude prezentující k dispozici pro dotazy ostatních výzkumníků a výzkumnic.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info