ČAPV 2021

NA CESTĚ KE SPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ: PEDAGOGICKÝ VÝZKUM PRO LEPŠÍ PRAXI A POLITIKU

13. – 15. září 2021

Zaměření konference ČAPV 2021 v Brně

Žijeme v časech nesmírně významných pro pedagogický výzkum, neboť se zvyšuje tlak na využití ověřených teoretických poznatků a přesných metodologických postupů pro zlepšení vzdělávání směrem k větší spravedlnosti. Jak politická správa v nejnovějším dokumentu vzdělávací politiky, Strategii 2030+, tak analýzy nerovných podmínek žáků v době pandemie COVID-19 volají po snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a nerovnosti podmínek ve vzdělávání. Ideální spravedlnosti dosáhnout nelze, ale přesto bychom se měli zabývat snížením nespravedlivé nerovnosti. Konferenci ČAPV proto hodláme otevřít vědecké rozpravě o dvou klíčových otázkách souvisejících s rolí pedagogického výzkumu na cestě ke snížení nerovnosti: 1) Jakým způsobem můžeme složité koncepty obsahující originální, ale často též kontraintuitivní zjištění využít v pregraduální přípravě a při rozvoji učitelů směrem ke lepšímu porozumění mezi výzkumem a praxí? 2) Jakým způsobem můžeme využít současné teorie a empirické nálezy pro diskusi se zástupci vzdělávací politiky tak, aby Strategie 2030+ naplňovala své přísliby?

Odpovědět na tyto dvě náročné otázky nebude snadné, ale když konferenci proměníme v otevřenou diskusi české vědecké obce, zlepšíme jak pedagogický výzkum, tak dosáhneme zlepšení vzdělávání těch, kteří jsou častými subjekty našeho empirického bádání.

Místo konání

Konference bude mít hybridní podobu a setkání se uskuteční jak ve fyzickém, tak virtuálním prostoru. Místo fyzického setkání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Místo virtuálního setkání: MS Teams.

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou prof. Milada Rabušicová (Masarykova univerzita) a prof. Andreas Schleicher (OECD).

Program konference a sborník příspěvků

Přihlašování příspěvků a recenzní řízení

Přihlašování příspěvků na konferenci proběhne přes aplikaci Easy Chair. Recenzní řízení bude anonymní a každý příspěvek bude hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat, B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován recenzenty a organizačním výborem konference. Proces recenzního řízení zajišťuje ČAPV.

Kritéria posuzování příspěvků

 1. Originalita tématu a autorského záměru
 2. Síla teoretického rámce
 3. Preciznost metodologického zpracování
 4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů
 5. Soudržnost argumentů v diskusi

Sekce

 1. Teorie a metody v pedagogických vědách
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
 4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
 7. Učení žáků a studentů
 8. Covid-19, nerovnosti ve vzdělávání a distanční výuka
 9. Posterová sekce (tematicky otevřená)
 10. Sympozia a kulaté stoly (spojené s tématem konference)

Workshopy pro začínající výzkumníky

První konferenční den 13. 9. 2021 se uskuteční dva workshopy zaměřené na akademické psaní. První workshop vede dr. George Head a prof. Stephen J. McKinney (Univerzita v Glasgow) a zajišťuje jej EERA. Druhý workshop o akademickému psaní vede prof. Olcay Sert (Univerzita v Mälardalen, Švédsko), který je šéfredaktorem časopisu Classroom Discourse. Pokud to budou okolnosti dovolovat, první workshop proběhne prezenčně, druhý online. Oba workshopy jsou zdarma a přihlašování na ně bude probíhat přes http://www.capv.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info