Licence Creative Commons

Pokud chceme sdílet něco, co by bylo nad přiměřenou míru užití ošetřitelnou běžným citováním, můžeme vytvořit licenci, která definuje, jak jej uživatel může využívat. V současnosti se poměrně často využívají licence Creative Commons. Pomocí těch je snadno definovatelné, jak si autor přeje, aby bylo s dílem nakládáno.  

Creative Commons jsou tedy licence, které definují různé úrovně otevřeného užití zdroje. Obecným principem je snaha o odstranění bariér ve sdílení znalostí. Pokud se podíváte do tabulky, nahoře jsou ty nejvolnější podmínky. Licence CC BY ukládá pouze uvést původ.  

Licence se týkají libovolné oblasti, na příkladu vzdělávání jsou spojeny s otevřenými vzdělávacími zdroji (OER) – zdroji, které jsou volně přístupné a využitelné pro výuku, učení i výzkum. Pokud se na věc podíváme z pohledu učitele, na to, aby zprostředkoval svým studentům aktuální zdroje a materiály, nemůže stačit sám – přípravy zabírají hodiny času a jakkoliv máme učitele za brouky pytlíky, potřebují čerpat z poznatků jiných, těch, kdo se hlouběji věnují konkrétním oblastem. V současné době je tedy pro učitele klíčová možnost využívat různé zdroje. 

To znamená, že pokud vytvoříme pomůcku pro středoškoláky k hodnocení informací na internetu a označíme ji CC BY, může jakýkoliv učitel v Česku pomůcku vzít, upravit ji podle svého pro své studenty a použít s tím, že v pomůcce uvede původ, tedy uvede nás. Výhoda je nejspíš zřejmá – zprostředkujeme učiteli materiál, který mu usnadní přípravu a může ho upravit dle potřeb studentů i svých. 

CC BY také umožňuje následnou změnu licence. To znamená, když některý z učitelů použije naši pomůcku a posune ji ještě k lepšímu, může dále chtít, aby byla jeho licence ve využití přísnější, dokonce ji může i prodávat. Pokud bychom chtěli změně licence bránit, využijeme licenci CC BY-SA 

Variace jsou následující: 

BY: Uveďte původ, 

BY-SA: Uveďte původ – Zachovejte licenci, 

BY-ND: Uveďte původ – Nezpracovávejte, 

BY-NC: Uveďte původ – Neužívejte komerčně, 

BY-NC-SA: Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci, 

BY-NC-ND: Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte. 

Vždy jde o to, že: 

  • dílo se smí šířit, 
  • je třeba uvádět původ a URL odkaz na licenci (BY). 

Je třeba definovat, zda: 

  • má být licence zachována (SA), nebo ji můžete změnit na jinou, 
  • vyžaduje dále nezpracovávat (ND), nebo můžete věc upravovat, 
  • vyžaduje nevyužívat dílo komerčně (NC), nebo můžete dílo využít ke svému zisku. 

Už během studia i po něm jistě vytvoříte mnoho výstupů, které by mohly být užitečné pro někoho jiného – zkuste myslet na licence a zpřístupnění dalším lidem. V patrnosti mějte licence také ve chvíli, kdy jste těmi, kdo licencované dílo využívá. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info