Informace mají hodnotu

Hodnotu v kontextu informací můžeme vnímat z několika pozic. Aktuálním tématem na poli vědeckém i politickém je otevřený přístup k vědě. Za stálejší téma můžeme považovat přístup k publikování a bádání - od možnosti získat grant přes prosazení článku do časopisu po nekalé praktiky.

Samostatnou kapitolou je duševní vlastnictví, kdy se potřebujeme naučit odlišovat cizí myšlenky od vlastních, abychom nikomu neuškodili. Je tedy potřeba získat dovednost tvořit formálně správné citace a využívat vhodné pomůcky pro vlastní efektivitu i sebezáchovu, případně rozeznávat licence. Zároveň však potřebujeme komunikovat s autory, vztahovat se k nim a tvořit nové myšlenky tak, aby nedocházelo k pouhému "patchwritingu". 

Co si nyní vyzkoušíte?

To je poměrně nasnadě. Do úkolu vložte:

 1. Téma/problém, kterému se věnujete.
 2. Vybranou citační normu.
 3. Doplňte nebo opravte citace v textu z minulého úkolu, podle vybrané normy.
 4. Seznam literatury, kterou v kurzu využíváte. 
 5. Screenshot citací v použitém manažeru.
 6. Pokud už jsou pro vás citace rutinní záležitostí (zejména pro magistry), vyzkoušejte si vytvořit citace a) postu na Twitteru, b) screenshotu.

Citace vytvořte ve vámi vybraném generátoru citací dle normy APA, případně takové, kterou využíváte na svém oboru (uveďte). 5-10 studií, 2-5 webových stránek, 1-2 knihy. Myslete na úpravu.

Nezapomeňte na obvyklou strukturu, prosím.

 • Název tématu:
 • Kdo jsem?
 • Varianta úkolu:
 • Mé vypracování úkolu:
 • Jak mi to šlo vzhledem k cílům úkolu a mým možnostem?
 • Kolik bodů si dávám vzhledem k cílům úkolu? (0-5)
 • Co mi moc nešlo? Čemu moc nerozumím? S čím bych ideálně potřeboval/a poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info