Návrh výzkumného projektu

Není radno pouštět se na velké cesty bez plánu. A výzkum rozhodně malá cesta nebývá. Ve chvíli kdy máme předběžný výzkumný problém se můžeme dát do rozpracovávání návrhu výzkumného projektu. Ten nám pomáhá strukturovat a zpřesňovat problém a specifikovat cíle práce. Než návrh odevzdáte, nejspíš jej mnohokrát předěláte, než bude dost konkrétní a nosný. To je v pořádku, je to proces! Kde se vlastně s návrhy můžete setkat?

Projekty studentských prací

Plán si můžete udělat pro svůj výzkum, budete je potřebovat pro vedoucího bakalářské, diplomové a případně disertační práce.

Projekty pro výzkumy v zaměstnání

Pokud vás napadne, jaký výzkum by se měl uskutečnit v rámci vaší práce, pravděpodobně budete potřebovat podporu nadřízeného. I toho můžete přesvědčit dobrým projektem.

Projekty pro získání grantové podpory

Umět vytvořit výzkumný plán je také zásadní, pokud chcete získat pro svůj výzkum grant. Existují možnosti, jak vaše zajímavé myšlenky a nápady uvést do života, a to klidně již během studia. Masarykova univerzita nabízí například grant z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity. To znamená, že vás napadá, jak univerzitu zlepšit vzhledem k jejím strategickým cílům, vytvoříte řešení, které například evaluujete. Na to celé dostanete příspěvek, který může zajistit, že místo obsluhování v kavárně se již můžete naplno věnovat oboru.

Další zajímavou možností jsou granty Technologické agentury České republiky, která podporuje aplikovaný výzkum. Grant můžete získat na velmi zajímavé téma a to i bez titulů před jménem, za jménem – je třeba prokázat, že víte co děláte (projekt) a že máte patřičné kompetence.

Projekt výzkumu

Teď už ale k samotnému projektu. Jak ho napsat? Následující strukturu nabízí autoři Saunders, Lewis a Tornhill.

Název

Název výzkumu by měl být zajímavý, není to však novinový titulek. Název by měl vystihovat výzkumnou otázku.

Kontext výzkumu
 • Výzkumný problém – popis toho, co budu v projektu dělat, co chci řešit.
 • Opodstatnění výzkumu
  • vztah k výzkumníkovi - Proč to budu dělat? (zvědavost, kariéra, řešení problému)
  • hodnota výsledků - Jaká je hodnota práce? K čemu to je dobré?
  • vztah k proběhlým výzkumům = přehled klíčové literatury. Do jaké debaty se zapojuji? Jaké jsou teorie? Jaké jsou výzkumy, výsledky?
Výzkumné otázky, záměr a cíle

Metody

 • design
 • účastníci
 • techniky
 • procedury
 • etika výzkumu

Časový harmonogram

 • kdy proběhnou jednotlivé fáze výzkumu?
 • Bude výzkum průřezový (cross-sectional) či dlouhodobý (longitudinal)?

Zdroje

 • finance – bude potřeba zaplatit práci lidí? Bude potřeba něco nakoupit? Bude potřeba honorovat respondenty?
 • přístup k datům – mám přístup k tomu, co chci zkoumat? Jak ho zajistím?
 • Vybavení – mám potřebné nástroje pro sběr a analýzu dat?

Seznam literatury

 • Seznam klíčové literatury (uvedené v kontextu výzkumu či v projektu obecně)

 

Zdroje:
 • Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info