Tvorba informací jako proces

Tvorba je cesta klikatá. Mnohdy musíme udělat dva kroky zpátky pro nové kroky vpřed. Občas musíme obcházet horu znovu, abychom podruhé viděli to, co jsme bez celého obrazu vidět nemohli. Tvorba je zkrátka proces. Bavíme-li se o tvorbě odborné, výzkumné, akademické, je zapotřebí zvažovat, kam naše kroky vůbec mohou vést a jak vypadá plán výzkumného projektu. Ten s trochou štěstí doržíme, se značnou pravděpodobností však poroste a promění se v našem osobním vzdělávacím postředí, které nám v našem snažení může pomáhat. Neméně je třeba přemýšlet o tom, jaké výstupy by z naší tvroby mohly vzniknout. K jednomu projektu jich může být vícero. U bakalářské práce je to text a jeho prezentace u obhajoby. U velkého výzkumného projektu třeba články, konferenční vystoupení, popularizační videa.

Co si vyzkoušíte v úkolu?

Od této chvíle se v kurzu prosím soustřeďte na jedno téma (musí být v rámci vašeho oboru).

Návrh části projektu

 • Předběžný výzkumný problém – popište prosím problém, který byste chtěli zkoumat a jak jste na něj přišli.
 • Zkuste vytvořit otázku, záměr a cíl vašeho výzkumu. Využijte studijní text, inspirujte se načtenými články.
 • Opodstatnění výzkumu
  • Vztah k výzkumníkovi – proč to budete dělat vy?
  • Hodnota výsledků – k čemu to bude dobré?
  • Výzkumný kontext a přehled literatury - velmi dležitá část každé práce.
   • Uveďte nejméně 2 studie z databáze Scopus, které jste doposud zpracovali. Pokud máte s databází problém (obsahuje málo oborových zdrojů), obraťte se na tutorku s návrhem jiné databáze.
   • Navíc můžete uvést také jiné zdroje z internetu, které kontext dokreslují (např. článek na odborném webu, výzkum Medianu, data Českého statistického úřadu, článek v novinách, …)
   • V příštím úkolu tuto část rozpracujete o relevantní články sepsané do textu přehledu literatury.

Úkoly mají vždy termín 23:00.

Využijte prosím jako vždy tuto strukturu:

 • Název tématu:
 • Kdo jsem?
 • Varianta úkolu:
 • Mé vypracování úkolu:
 • Jak mi to šlo vzhledem k cílům úkolu a mým možnostem?
 • Kolik bodů si dávám vzhledem k cílům úkolu? (0-5)
 • Co mi moc nešlo? Čemu moc nerozumím? S čím bych ideálně potřeboval/a poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info