Výzkum jako cibule

Máme-li před sebou výzkumný problém, existuje celá řada možností, jak přistoupit k jeho řešení. Dobrou pomůckou se nám zdá Saundersova výzkumná cibule. Ta ukazuje jednotlivé vrstvy výzkumu a to, jak rozhodnutí na jedné úrovni ovlivní úroveň další – a s tím práci s informacemi. Stejně tak nám vrstvy pomáhají při čtení a hodnocení odborných textů. Cibule s tabulkou je pomůcka, ke které je dobré se vracet v průběhu let a výzkumu - pro vlastní zorientování a ukotvení.

 Výzkumná cibule podle Saunderse. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education. Vlastní překlad.

Filosofie

Za každým výzkumem je nějaká filosofie, i kdyby nebyla explicitně vyřčená. Filosofie totiž odpovídá na základní otázky, které se promítají do toho, jak problém řešíme a jak pracujeme s informacemi. Základní přehled filosofických přístupů je také důležitý pro hodnocení zdrojů a informací – je jedním z pokročilých klíčů pro rozeznání kvality výzkumu.

Základními prvky, které odlišují jednotlivé přístupy jsou tyto: 

 • Ontologie. Jaká je povaha reality a bytí? Existuje realita mimo nás? nebo ji sami utváříme?
 • Epistemologie. Jak poznáváme? Jaké poznání je vědecké? Co je pravda? 
 • Axiologie. Jaká je role hodnot? Můžeme být ve výzkumu objektivní? Nebo jsme vždy jeho součástí?
Základní filosofické přístupy

Přístup k tvorbě teorie

 • Dedukce
 • Indukce
 • Abdukce

Metodologie

 • Monometodický kvantitativní výzkum
 • Monometodický kvalitativní výzkum
 • Multimetodický kvantitativní výzkum
 • Multimetodický kvalitativní výzkum
 • Jednoduchý smíšený výzkum
 • Komplexní smíšený výzkum

Výzkumná strategie

 • Experiment
 • Průzkum
 • Archivní výzkum
 • Případová studie
 • Etnografie
 • Akční výzkum
 • Zakotvená teorie
 • Narativní výzkum

Časový horizont

 • Průřezový
 • Longitudinální

Techniky a procedury

 • Sběr dat
 • Analýza dat
Zdroj:
 • Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info