Vědění jako dialog

Zkoumání a psaní je snad cokoliv, jen ne solitérství. I kdybyste celý proces zvládli zavření na chatě v odlehlém lese, přesto povedete dialog - s autory v literatuře. Strukturu práce si pak můžeme představovat jako "Oni říkají, já říkám". Hlasy autorů jsou nezbytnou součástí práce, stejně jako ten váš, originální hlas a pohled na věc. Je potřeba naučit se ve své práci projevit a vyhnout se tzv. patchwritingu - práci, která je pouze slepencem cizích myšlenek. Dobrou přípravou a vstupem do diskuse je literature review. Tedy přehled literatury tak, jak ji v kontextu svého problému vnimáte a interpretujete.

Na svou práci můžete získávat zpětnou vazbu, umíte-li si o ni říci. V celém kurzu máte možnost učit se dávat zpětnou vazbu spolužákům v učební komunitě a také ji přijímat. Dokážete ji využít a vyvodit další kroky? Jste to jen vy, kdo je za své učení a výsledky zodpovědný. Obklopit se učební komunitou a dobrými parťáky nemusí být jen věc jednoho kurzu, ale celého studia na univerzitě, v práci, celoživotním vzdělávání, osobním životě. Platí také, že se nemusíte učit "do šuplíku". Vytvářet i můžete například digitální portfolio - pro svou sebereflexi, prezentaci či sdílení v učební komunitě.

Co si tentokrát vyzkoušíte? Kam pokročíte?

První část

Po načtení vybraných, relevantních studií z databáze Scopus a případně internetových zdrojů vytvořte myšlenkovou mapu nebo skečnout k přehledu literatury. Využijte informace získané z předchozích úkolů i vlastní myšlenky. Hledejte souvislosti, spojujte, zapisujte si nápady. Využijte například nabízené otázky. Využijte například xMind, Miro, Padlet, OneNote či podobný nástroj dle vlastní preference. Myšlenková mapa je váš nástroj pro přemýšlení, nemusí mít tedy žádnou formální úpravu. Ukažte nám, jak přemýšlíte, tvoříte a pracujete.

Druhá část

Na základě mapy napište cca půl strany k přehledu literatury. Nemusíte nyní vůbec obsáhnout vše – budete na to mít čas ve zkouškovém období v závěrečném úkolu. Důležité je vhodně pracovat s literaturou a odkázat alespoň na 3-5 zdrojů. Zkuste se vyvarovat patchwritingu a udržet si autorský odstup. Inspirujte se v jiných článcích, klidně českých či přímo v těch, o kterých budete psát. Vyberte si tedy 1-2 téma (dle tematického členění review). Text je základem pro výstup z kurzu, který má určité formální náležitosti. Odevzdejte text ve formátu docx či pdf. Vyberte vhodné formátování např. Times New Roman, 12 b., 1,5 řádkování.

Nezapomeňte na obvyklou strukturu, prosím.

  • Název tématu:
  • Kdo jsem?
  • Varianta úkolu:
  • Mé vypracování úkolu:
  • Jak mi to šlo vzhledem k cílům úkolu a mým možnostem?
  • Kolik bodů si dávám vzhledem k cílům úkolu? (0-5)
  • Co mi moc nešlo? Čemu moc nerozumím? S čím bych ideálně potřeboval/a poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info