Krájení studií

Výzkumné články, studie, mají svou strukturu, která pomáhá v organizaci informací a jejich přehlednosti. Struktura může být různá, typicky se bude lišit empirická a konceptuální studie. Jedna struktura je však velmi rozšířená - IMRaD. Co tedy taková studie obsahuje? A najdete ve struktuře slupky cibule?

Název studie

Výstižný. Nikoliv populární (až na výjimky :)).

Jméno autorů, jejich afiliace

Jména autorů a místa kde působí (univerzity, výzkumná centra, firmy).

Abstrakt 

obsahuje všechna důležitá sdělení z článku. Je v něm stručně nastíněno vše potřebné, je kondenzací obsahu daného článku. Strukturovaný abstrakt v podsatě kopíruje IMRaD - popisuje účel a cíl, použité metody, odhaluje nejzásadnější zjištění. Čtenáře neláká, ale seznamuje s vlastními výsledky. Čtení abstraktu by mělo čtenáří stačit pro přehled o obsahu studie. 

Klíčová slova

Článek obvykle obsahu 4-6 klíčových slov - slouva či ustálená slovní spojení, která pomáhají s kategorizací a vyhledáváním.

I - Introduction, úvod - co je cílem?

Úvod čtenáře uvádí do problematiky a výzkumu.

  • výzkumná otázka, záměr, cíle - proč byla studie provedena?
  • přístup k řešení problému a jeho zdůvodnění - jak se přistoupilo k řešení problému a proč?
  • přehled literatury - na jaké výzkumy navazuje? Z jakých výzkumů čerpá? Jaké výzkumy dokládají potřebnost zkoumání? Může být také jako samostatná kapitola (Literature review and background), případně se může řadit také do metodologie.

M - Methods, metody - co jste udělali?

V metodách je potřeba co nejlépe popsat celý postup, který jste provedli. Preciznost v tomto bodě je jednou ze známek důvěryhodnosti pro čtenáře. Uvádí se zde (dle typu výzkumu):

  • výzkumná strategie (případová studie, akční výzkum),
  • techniky a procedury sběru dat (rozhovory, dotazníky...)
  • a jejich analýzy (obsahová analýza, statistická analýza),
  • zkoumaná populace a vzorek (jak byli vybrání praticipanti),
  • etika výzkumu (jak byla zajištěna anonymita).

R - Results, výsledky - na co jste přišli?

Výsledky odhalují, na co jste přišli. Dle typu výzkumu se zde objevují data či pasáže z rozhovorů aj.

D - Discussion, diskuse - co to znamená?

Diskuse interretuje, komentuje výsledky. V diskusi je potřeba návrat k literatuře, porovnání s jinými výzkumy, myšlenkami. Diskuse také nastiňuje směr dalšího potřebného bádání.

Podívejte se například na tento článek. Najdete tam jednotlivé části?

Použitá literatura

Seznam využitích zdrojů v abecedním či číselném řazení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info