Computer-aided facility management

je souhrnné označení pro informační systémy a další software, jehož účelem je podporovat aktivity organizace v oblasti facility managementu (FM).
Cílem je zajištění podpory všech oblastí facility managementu MU s důrazem na efektivní správu a údržbu majetku.
MU disponuje systémem Archibus, který slouží k podpoře různých oblastí FM. Mezi nejvýznamnější výhody systému Archibus patří:
 • Rozšiřitelné a upravitelné databázové schéma
 • Otevřená architektura, umožňující vývoj nových uživatelských rozhraní nebo i celých komponent systému, stejně jako úpravy stávajících
 • Pokročilé webové rozhraní
 • Podpora různých autentizačních mechanismů
 • Integrace s CAD výkresy, která se dá použít pro snadný přenos dat z BIM
 • Pokročilá správa uživatelských pověření:
 • Horizontální – zpřístupnění různých funkcí a typů dat pro různé uživatele (technik/manager/administrátor/…)
 • Vertikální – zpřístupnění vybraných podmnožin z datových tabulek na základě omezení uživatele pouze na určité části organizace (např. omezení pouze na určité budovy v rámci MU)
K dispozici jsou licence pro následující aktivity:
 • Správa ploch (Space inventory & Performance)
 • Rozúčtování ploch (Space Chargeback)
 • Zaměstnanci a obsazenost (Personell & Occupancy)
 • Vyžádaná údržba (On Demand Work)
 • Pravidelná údržba (Preventive Maintenace)
 • Zhodnocení stavu (Condition Assessment)
 • Service Desk
 • Energy Management
 • Rezervace (Reservations)
 • Capital Budgeting
 • Project Management
V současnosti jsou ve vybraných složkách MU rozvíjeny a nasazovány moduly pro správu a rozúčtování ploch. Probíhá i pilotní nasazení modulů pro podporu údržby pro použití při zajišťování provozu systému BMS. Pro nasazení systému Archibus v prostředí MU je třeba systém neustále přizpůsobovat potřebám této konkrétní organizace. Zejména integrovat systém s již používanými tak, aby byla zajištěna konzistence dat mezi různými databázemi (INET, BIM). Zároveň je třeba reagovat na požadavky (potenciálních) uživatelů, aby pro ně práce se systémem byla co nejpohodlnější. Integrace s daty BIM, zejména stavebního pasportu, je klíčová pro smysluplnost modulu správy ploch v systému Archibus. Provázání s geografickou databází a atributovými daty stavebního pasportu umožňuje snadno naplnit systém základními daty (evidovanými místnostmi, jejich plochami). Technologický pasport je obdobně významný pro modul podpory údržby. Systém je upravován také po funkční stránce díky dostupnému API systému Archibus.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info