Metodická a koncepční činnost

  • Koncepce řídícího systému budov - BMS MU
  • Nasazování a úpravy komponent BMS MU
  • Testování zařízení BMS MU
  • Metodika stavební pasportizace MU
  • Metodika technologické pasportizace MU
2015-03-03_06-53-50_ruzne_crop_450

Články a publikace

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2013

2011

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

 

Studentské práce a podpora výuky

 

Dlouhodobě poskytujeme data pro účely zpracování závěrečných prací studentů, seminárních prací nebo terénních cvičení. Mezi spolupracující instituce v této oblasti patří Geografický ústav PřF MU, Fakulta informatiky MU, Ústav výpočetní techniky MU a Vysoké učení technické v Brně. Zpracovatelé dosahují kvalitních výsledků, které jsou každoročně prezentovány i oceňovány odborníky na danou problematiku. Výsledky této činnosti jsou dále využívány pro vnitřní potřebu Masarykovy univerzity.

 

 

 


SP_kotlarska_3D_2

 

 

Disertační práce

 

Rigorózní práce

 

Diplomové práce

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářské práce

 

 

 

 

 

 

 

Terénní cvičení

 • Předměty Geografického ústavu PřF MU
 • Předměty Fakulty stavební VUT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info