Měnící se společnost

Otázka dlouhodobě udržitelného rozvoje naší společnosti se dotýká dostupnosti zdrojů energie i nerostných surovin, chytrých měst, nových materiálů i technologií. Patří sem ovšem i změny sociální a budování soudržnosti a odolnosti společnosti vůči ekonomickým, politickým, environmentálním a společenským krizím.

Naše projekty

Studie CELSPAC

Studie CELSPAC

Spolupracujeme s odborníky z řad vědců, lékařů z Fakultní nemocnice Brno, s městem Brnem a zahraničními institucemi. Zapojte se do desetiletí trvajících studií a vytvořte s námi lepší budoucnost pro vás i vaše děti. 

Měření ovzduší - MŠ/ZŠ

Měření ovzduší - MŠ/ZŠ

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna měříme kvalitu ovzduší ve vybraných brněnských mateřských a základních školách. 

FireExpo

FireExpo

Přinášíme vědecky podložená opatření a doporučení, jejichž účelem je prevence fyzického a duševního zdraví českých hasičů.

Přechod k udržitelnému zemědělství

Přechod k udržitelnému zemědělství

Ve spolupráci s občany v našem regionu zjišťujeme, jaká jsou evropské populace a ekosystémy vystaveny směsím pesticidů a jaká z toho plynou rizika pro lidské zdraví, zvířata, plodiny a ekosystémové služby​​.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info