Co je živá laboratoř?

Živá laboratoř není klasickou laboratoří tak, jak ji známe. Jedná se o širší koncept založený na provázanosti výzkumu s reálným životem a jeho potřebami a na spolupráci s občany, místními úřady, firmami a ostatními relevantními účastníky. Právě proto je živou laboratoří celé město Brno a brněnský region, nikoliv konkrétní laboratorní místo. Charakteristickým rysem živé laboratoře je i to, že se výsledky výzkumu dostávají zpět ke všem zúčastněným subjektům. V konkrétním případě zmíněné živé laboratoře se výsledná data dostanou blíže k lidem žijícím v Brně, díky čemuž mohou mít praktický a zcela konkrétní dopad na jejich každodenní život.

Proč v Brně?

Na brněnské populaci je unikátní to, že je již více než 60 let pozorována prostřednictvím tzv. populačních studií, v jejichž rámci jsou, krom jiného, dlouhodobě sledovány a zjišťovány faktory, které působí na život a zdraví zúčastněných jednotlivců, ale i celých domácností. V rámci brněnské živé laboratoře zkoumáme, jak a kde lidé žijí, složení jejich rodiny, kde pracují, jaká je jejich ekonomická situace. Z toho všeho se snažíme vysledovat chemickou expozici toxickým látkám, které jsou všude kolem nás. Do konceptu živé laboratoře je a dále bude zapojeno i město Brno, Jihomoravský kraj, brněnské firmy a další hráči, kteří mohou pomoci tomu, aby výsledky výzkumů měly skutečný dopad na obyvatele města, což je jedním z charakteristických rysů funkční živé laboratoře.

Živá laboratoř je velký závazek místním obyvatelům, kteří se na výzkumech aktivně podílejí, a současně příležitostí, jak systematicky a pozitivně ovlivňovat dění i na místní a regionální úrovní a dále tak podporovat participativní a společensky relevantní výzkum.

Naše projekty

Studie CELSPAC

Studie CELSPAC

Spolupracujeme s odborníky z řad vědců, lékařů z Fakultní nemocnice Brno, s městem Brnem a zahraničními institucemi. Zapojte se do desetiletí trvajících studií a vytvořte s námi lepší budoucnost pro vás i vaše děti. 

Měření ovzduší - MŠ/ZŠ

Měření ovzduší - MŠ/ZŠ

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna měříme kvalitu ovzduší ve vybraných brněnských mateřských a základních školách. 

FireExpo

FireExpo

Přinášíme vědecky podložená opatření a doporučení, jejichž účelem je prevence fyzického a duševního zdraví českých hasičů.

Přechod k udržitelnému zemědělství

Přechod k udržitelnému zemědělství

Ve spolupráci s občany v našem regionu zjišťujeme, jaká jsou evropské populace a ekosystémy vystaveny směsím pesticidů a jaká z toho plynou rizika pro lidské zdraví, zvířata, plodiny a ekosystémové služby​​.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info