Zdraví a kvalita života

V centru naší pozornosti je samozřejmě člověk, jeho fyzické i psychické zdraví a kvalita života. Nové poznatky, metody a technologie přispívají k rozvoji konceptu personalizované a precizní medicíny, zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče, ale i ke zlepšování prevence a ochrany zdraví jednotlivých populačních skupin i celé populace.

Naše projekty

Studie CELSPAC

Studie CELSPAC

Spolupracujeme s odborníky z řad vědců, lékařů z Fakultní nemocnice Brno, s městem Brnem a zahraničními institucemi. Zapojte se do desetiletí trvajících studií a vytvořte s námi lepší budoucnost pro vás i vaše děti. 

Měření ovzduší - MŠ/ZŠ

Měření ovzduší - MŠ/ZŠ

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna měříme kvalitu ovzduší ve vybraných brněnských mateřských a základních školách. 

FireExpo

FireExpo

Přinášíme vědecky podložená opatření a doporučení, jejichž účelem je prevence fyzického a duševního zdraví českých hasičů.

Přechod k udržitelnému zemědělství

Přechod k udržitelnému zemědělství

Ve spolupráci s občany v našem regionu zjišťujeme, jaká jsou evropské populace a ekosystémy vystaveny směsím pesticidů a jaká z toho plynou rizika pro lidské zdraví, zvířata, plodiny a ekosystémové služby​​.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info