Hodnocení zdrojů informací

Jedním ze zvučných témat v oblasti práce s informacemi je hodnocení. Toužíme po objektivních informacích – ale co to ta objektivita vlastně je? Existuje vůbec? Pro svou práci bychom chtěli ty nejrelevantnější zdroje. Co s čím je ale relevantní? Může pro nás být jeden zdroj relevantní a nerelevantní zároveň? Svou roli hraje také aktuálnost dokumentu. Může být rok starý výzkum neaktuální a sto let starý článek zcela vhodný? Kromě vlastních zdrojů jsou pro nás důležité také zdroje autora a zda nedošlo k nějaké nepěkné manipulaci s informacemi.

Co vás nyní čeká?

Vybrali jste si velmi zajímavé problémy, které vás lákají, fascinují, pálí, považujete je z různých důvodů za hodné řešení. Jak jsme uváděli, přípravný proces stojí na studiu literatury, reflexi, tvorbě, studiu, reflexi… Projekt tedy postupně iterujte (opakovaně upravujte). Často je potřeba zužovat a konkretizovat otázku. Myslete také na to, že tvorba není (navzdory představám) osamocený proces. S kým si můžete o svém tématu popovídat? Se spolužáky v kurzu, kamarády z oboru, známými z praxe?

Znovu se ponořte do zdrojů na internetu i v databázi Scopus – tentokrát se zaměřte na hodnocení a výběr článků. Jak vybrat ty nejvhodnější?

Rozpracujte si relevantní podklady pro část Výzkumný kontext a přehled literatury. V databázi Scopus znovu vyhledejte články dle pro vás aktuálně vhodných klíčových slov. Výsledků jednoho vyhledávání by mělo být cca 8 – 100. Pokud je jich více, pravděpodobně je potřeba vyhledávání konkretizovat. Z těchto výsledků vybírejte články, které považujete vzhledem k práci za relevantní a aktuální.

Prváci by nyní měli prostudovat alespoň 3 články. Pokud máte bakalářku na krku, tak nejméně 5. U magisterky nejméně 6. Pokud již pro své práce máte otázky jasné (např. domluvené s vedoucím) držte se jich. Svou pozornost upněte více ke zdrojům samotným – využijte kurz ve svůj prospěch a psaní diplomové práce.

V příštím úkolu vás již čeká sepsání části výzkumného kontextu a přehledu literatury do textu. Nepodceňte tedy četbu zdrojů.

Jak úkol vypracovat? Navažte na předchozí úkol. Uveďte:

(Předběžný) výzkumný problém

 • V jednom odstavci popište problém, který byste chtěli zkoumat. Snažte se být konkrétnější.

Otázka

 • Jakou otázku či otázky si nyní vzhledem k problému kladete?

Záměr

 • Jaký je váš záměr? K čemu budou odpovědi dobré, proč jsou potřebné?

Podklady pro výzkumný kontext a přehled literatury

 • Uveďte 4-6 klíčových slov v a) češtině a b) v angličtině.
 • Uveďte relevantní zdroje z databáze Scopus (či z databáze domluvené s tutorkou). U každého zdroje uveďte následující:
  • Autor, název zdroje, rok vydání, odkaz na zdroj
  • Stručně popište důvod výběru (relevance, aktuálnost).
  • Jaký problém článek řeší?
  • Jakou otázku si klade?
  • Jak na ni odpovídá? Jaký je závěr?

Klasická struktura:

 • Název tématu:
 • Kdo jsem?
 • Varianta úkolu:
 • Mé vypracování úkolu:
 • Jak mi to šlo vzhledem k cílům úkolu a mým možnostem?
 • Kolik bodů si dávám vzhledem k cílům úkolu? (0-5)
 • Co mi moc nešlo? Čemu moc nerozumím? S čím bych ideálně potřeboval/a poradit?

Prosím, nevynechávejte žádný z bodů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info